Søknad

Hvor mye kan søkes om?

Det kan søkes på midler opp til 75.000 kroner som hel - eller delfinansiering.

Hvem kan søke?

Mottaker må være registrert under frivillige organisasjoner i enhetsregisteret, og kan ikke være drevet av det offentlige.

Søknadsfrister 2023:

1. februar – 1. mai –
1. september

Vilkår for søknad og støtte

  • Søknaden må gjelde midler til fremtidige konkrete tiltak, aktiviteter og materiell, og ikke turer eller faste driftskostnader. Påløpte kostnader og fullførte prosjekter omfattes ikke.
  • Mottaker må kunne legge ved dokumentasjon ved forespørsel. Kan formålet ikke gjennomføres skal pengene tilbakeføres fondet.
  • Mottaker forplikter seg til at Romerikes Blad kan omtale prosjektene og tiltakene som fondet støtter.
  • Mottaker kan ikke søke om penger til lovpålagte offentlige oppgaver.    

Vilkår: Dine personopplysninger vil kun bli brukt for å kontakte deg i forbindelse med din søknad. Dine data er trygge hos oss, og vil ikke bli delt med andre.

Romerikes Blad og Amedia Kreativ bruker POWr som tjeneste for skjemaer. Opplysningene du sender via skjema behandles etter POWr sine Privacy Policy and Terms.

Vinnerne blir kontaktet på e-post

Material property, Rectangle, Violet, Pink, Art, Font, Magenta