Romeriksfondet, deler ut inntil 300.000 kroner årlig  til ildsjeler, organisasjoner og lag/foreninger som tilrettelegger aktiviteter for barn og unge i sine lokalsamfunn.

Fondet er et samarbeid mellom
Romerikes Blad og Romerike Sparebank.

Active pants, Performing arts, Shoulder, Knee, Entertainment, Waist, Yellow, Thigh, Sportswear

Tidligere tildelinger

Se tidligere mottakere  av støtte fra Romeriksfondet.

Årets Ildsjel

Kjenner du noen som gjør uvurderlig innsats for sin klubb/forening?

People in nature, Outerwear, Smile, Shirt, Mammal, Happy, Gesture, Sky, Grass, Leisure
Material property, Rectangle, Violet, Pink, Art, Font, Magenta